Φάκελος αξιολόγησης - portfolio

 Φύλλο γνωριμίας

ΦΥΛΛΟ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ 09 - ΔΕΙΓΜΑ.pdf (107,7 kB)

 Το φύλλο γνωριμίας συμπληρώνεται από τους γονείς στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Μας βοηθάει να σχηματίσουμε μια εικόνα για το παιδί και τις προσδοκίες των γονέων.

  Φύλλο αυτό-αξιολόγησης μαθητή

Φύλλο_αυτο-αξιολόγησης_μαθητή.pdf (117,2 kB)

 Συμπληρώνεται από τον εκπαιδευτικό μετά από «συνέντευξη» με το παιδί σε ώρα που εκείνος θεωρεί κατάλληλη. Μπορεί να συμπληρωθεί 3 φορές το χρόνο, ανάλογα με τη διάθεση των παιδιών.  Μπαίνει στο φάκελο αξιολόγησης του παιδιού.

 ΦΥΛΛΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ2.pdf (23,9 kB)

Συμπληρώνεται από το παιδί, το οποίο ζωγραφίζει στα πλαίσια και από τον εκπαιδευτικό, που σημειώνει τα σχόλια του παιδιού. Μπαίνει στο φάκελο αξιολόγησης του παιδιού.

 

Συνολικές παρατηρήσεις για portfolio

 Συνολικές_παρατηρήσεις_για_portfolio.pdf (90,2 kB)

Το φύλλο αυτό είναι προσαρμογή μιας ιδέας των Harding & Meldon-Smith (2005). Συμπληρώνεται από τον/τη ν εκπαιδευτικό 3 φορές το χρόνο με στόχο να συγκεντρώσει τις βασικότερες πληροφορίες που αφορούν ένα παιδί (π.χ. από διάφορους τομείς ή γνωστικές περιοχές) έτσι ώστε να μπορέσει να εντοπίσει δυνατά και αδύνατα σημεία του και να οργανώσει το πρόγραμμα ανάλογα. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει αν θα μοιραστεί το φύλλο αυτό με τους γονείς ή θα το κρατήσει για προσωπική χρήση.

 

Σχέδιο ανθρώπου

 

Σχέδιο ανθρώπου.pdf (12,6 kB)

 Το συγκεκριμένο φύλλο συμπληρώνεται από τα παιδιά 3-4 φορές το χρόνο. Στο μεγάλο πλαίσιο ζωγραφίζουν έναν άνθρωπο ενώ στο μικρό γράφουν το όνομά τους. Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνουμε την εξέλιξη του παιδικού σχεδίου του ανθρώπου καθώς και της γραφής του ονόματος του παιδιού.