Μουσεία

Μουσεία

Αρχαιολογικό Μουσείο - Μ. Ανδρόνικου 6....................................2310830538

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού - Λ. Στρατού 2.............................2310868570

Μουσείο Ιστρο. & Τέχνης - Λευκός Πύργος...................................2310267832

Λαογραφικό Εθνολογικό - Β. Όλγας 68........................................2310830591

Δημοτική Πινακοθήκη - Β. Όλγας 164..........................................2310425531

Τεχνικό Μουσείο Θεσ/νίκης - 2η οδός Κτίριο 47 Βι.Πε.Θ.Σίνδου.......2310799773

Κέντρο Ιστρορίας Θεσ/νίκης - Μέγαρο Μπίλλη Φωκά 26..................2310264668

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα - Πρ. Κορομηλά 23...........................2310229778

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - 5ο χλ. Γεωργικής Σχολής...2310240002

Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας - Παπαναστασίου 21............................2310816981

Πολιτιστικό Κέντρο Β. Ελλάδος - Β. Όλγας 108................................2310834404

Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης- ΟΛΘ................................2310508397

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης - ΟΛΘ...................................2310566716

Μουσείο Φωτογραφίας Καλαμαριάς - Αιγαίου 100............................2310418618

Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης - 26ης Οκτωβρίου 49....................2310514029

Μουσείο Κρύπτης Αγ. Δημητρίου...................................................2310270591

Μουσικό Μουσείο Μακεδονίας - Μηδείας 27....................................2310226170

Μουσείο Εβραϊκής Παρουσίας - Αγ. Μηνά 13...................................2310250406

Μουσείο Προϊστορικών Αρχαιοτήτων - Πρώην Στρ. Κόδρα Καλαμαριά...2310830538

Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης - Γρ. Λαμπράκη 4..........................2310266100