Σχέσεις σχολείου οικογένειας

 Σχέσεις σχολείου – οικογένειας

 

 Στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από την ύπαρξη ενός ειλικρινούς διαλόγου και μιας ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ νηπιαγωγείου και οικογένειας για δύο βασικούς λόγους: Πρώτον, οι καλές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων που παίζουν κεντρικό ρόλο στη ζωή τους κάνουν τα παιδιά να αισθάνονται σιγουριά και συναισθηματική ασφάλεια. Δεύτερον, ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών ενισχύουν την ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών και βοηθάνε στην αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. Για να είναι αποτελεσματική μια τέτοια συνεργασία, χρειάζεται συνεχής επικοινωνία, ευελιξία, καλή διάθεση, σεβασμός και κατανόηση και από τις δύο πλευρές.

   Η επικοινωνία με τους γονείς γίνεται με προγραμματισμένες συναντήσεις (ατομικές και ομαδικές) ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τηλεφωνικά και με την αποστολή της «Εφημερίδας ( ή των Νέων) της τάξης μας» στο σπίτι.   Η επικοινωνία αφορά τη δράση των παιδιών στην τάξη, την πρόοδό τους, τις δραστηριότητές τους στο σπίτι, τρόπους με τους οποίους οι γονείς μπορούν να συμβάλλουν στη μάθηση των παιδιών τους, προσκλήσεις για συμμετοχή των γονέων στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και διάφορα θέματα που απασχολούν εκπαιδευτικούς και γονείς.