Μια μέρα στο κλασσικό νηπιαγωγείο

 

  Μια τυπική μέρα στο κλασσικό νηπιαγωγείο μπορεί να περιέχει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Προσέλευση νηπίων

  Κατά τη διάρκεια αυτής της ώρας, στην αρχή της ημέρας, τα παιδιά τακτοποιούν τα επανωφόρια τους και την τσάντα τους.

Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων

  Στη συνέχεια τα παιδιά επιλέγουν ελεύθερα τις δραστηριότητες με τις οποίες θέλουν να ασχοληθούν στις κατάλληλα οργανωμένες γωνιές της τάξης.

  Το ξεφύλλισμα βιβλίων στη βιβλιοθήκη,

 

   Oι κατασκευές και το παιχνίδι με τα ζωάκια στη γωνιά του οικοδομικού υλικού,

 

   H  υπόδυση ρόλων στο κουκλόσπιτο,

  

   Tο παιχνίδι με τα επιτραπέζια παιχνίδια,

 

   O πειραματισμός και η παρατήρηση στη γωνιά της παρατήρησης,

  

  Tο παιχνίδι στον υπολογιστή,

  

  H ζωγραφική και οι κατασκευές με διάφορα υλικά,

  

  H γραφή μηνυμάτων ή γραμμάτων στη γωνιά της γραφής,

  

είναι κάποιες από τις επιλογές τους.

 Συζήτηση-Ημερήσιος προγραμματισμός δραστηριοτήτων

  Ακολουθεί η συγκέντρωση όλης της ομάδας. Είναι η ώρα για την πρωινή συζήτηση, το ημερολόγιο, τις παρουσίες, τον καιρό. Η πορεία των δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν συχνά έχει τις βάσεις της σ’ αυτή την ώρα της ημέρας κατά την οποία ανταλάσσονται απόψεις, υιοθετούνται προτάσεις. 

 Ανάπτυξη διαθεματικών δραστηριοτήτων

  Τα παιδιά στη συνέχεια ασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται στην ευρύτερη διερεύνηση θεμάτων τα οποία προκύπτουν είτε από τη νηπιαγωγό (θεματικές προσεγγίσεις) είτε από το ενδιαφέρον των ίδιων των παιδιών (σχέδια εργασίας). Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να είναι μαθηματικές, γλωσσικές, κινητικές, περιβαλλοντικές, καλλιτεχνικές,...

  Χαρακτηριστικό των προσεγγίσεων που εφαρμόζονται είναι η ενεργός εμπλοκή των παιδιών σε διερευνήσεις, σε πειραματισμούς, στη συλλογή, οργάνωση, επεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων. Δουλεύοντας σε μικρές ή μεγάλες ομάδες τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις ενώ εξοικειώνονται με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και τον επιστημονικό τρόπο εργασίας.

                        

                                                                                   

 

 Πρόγευμα-διάλειμμα

  Η ημέρα συνεχίζεται με το πρόγευμα και το διάλειμμα στην αυλή του σχολείου, όταν το επιτρέπει ο καιρός.

 Ανάπτυξη διαθεματικών δραστηριοτήτων

  Οι δραστηριότητες που ακολουθούν εντάσσονται, όπως προαναφέρθηκε, στα διάφορα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου και αντλούν το περιεχόμενό τους από θέματα που ενδιαφέρουν τόσο τα παιδιά όσο και τις εκπαιδευτικούς.

 Συζήτηση, αξιολόγηση των ημερήσιων δραστηριοτήτων, προγραμματισμός της επόμενης ημέρας

  Η ημέρα συχνά κλείνει με συζήτηση για όσα έχουν υλοποιηθεί, με σχόλια και προγραμματισμό για την επόμενη ημέρα.

 Αποχώρηση των νηπίων