Ημερήσιο Πρόγραμμα

  Λειτουργία κλασσικού νηπιαγωγείου

              

8:00 – 8:15

 

8:00- 9:00

 

Προσέλευση νηπίων

 

Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων

Προσευχή

 

9:00 – 9:30

 

Συζήτηση – Ημερήσιος Προγραμματισμός δραστηριοτήτων

 

 

9:30 – 10:30

 

Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

 

 

10:30 -11:15

 

Πρόγευμα – Διάλειμμα

 

 

11:15 -11:45

 

Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

 

 

 11:45 –12:15

 

Συζήτηση,

Αξιολόγηση των ημερήσιων δραστηριοτήτων,

Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας,

Προετοιμασία για αποχώρηση

 

 12: 15- 12:30

 

Αποχώρηση των νηπίων

 

Πρόγραμμα ολοήμερου νηπιαγωγείου

 

8:00 – 8:15

 

8:00- 9:00

 

Προσέλευση νηπίων

 

Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων

Προσευχή

 

9:00 – 9:30

 

Συζήτηση – Ημερήσιος Προγραμματισμός δραστηριοτήτων

 

 

9:30 – 10:30

 

Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

 

 

10:30 -11:15

 

Πρόγευμα – Διάλειμμα

 

11:15 -12:00

 

Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων

Παιδαγωγικά Παιχνίδια

 

 

12:00 – 12: 30

 

Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

 

 

12: 30- 13:00

 

Διάλειμμα

 

 

13:00- 13:45

 

Προετοιμασία γεύματος- Γεύμα

 

13:45- 14:30

 

Χαλάρωση – Ύπνος

 

 

14:30- 15:15

 

Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

 

 

15:15- 15:45

Συζήτηση,

Αξιολόγηση των ημερήσιων δραστηριοτήτων,

Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας,

Προετοιμασία για αποχώρηση

 

15:45 -16:00

 

Αποχώρηση των νηπίων