Εκδηλώσεις

 

  Πραγματοποιήθηκε στις 18/11/2009  ένα εργαστήριο μαζί με τους γονείς όπου επεξεργαστήκαμε  ζητήματα που αφορούν την μαθηματική σκέψη των παιδιών αυτής της ηλικίας, το περιεχόμενο των μαθηματικών δραστηριοτήτων και τις κατάλληλες διδακτικές πρακτικές. Συμμετείχαν 21 άτομα και από τα δύο τμήματα.