Δραστηριότητες για γονείς και παιδιά

Δραστηριότητες για γονείς και παιδιά

Για την προέκταση της μάθησης των παιδιών εκτός σχολικού πλαισίου πατήστε στην υπερσύνδεση και πηγαίνετε στο κεφάλαιο 4.3 σελ. 54-56 του Οδηγού της Νηπιαγωγού του ΥΠΕΠΘ

www.nip-olohmero.gr/appdata/documents/ekpaideytikoyliko/nipi_1_140.pdf