Διδακτικό Προσωπικό Πειραματικών Νηπιαγωγείων Τ.Ε.Π.Α.Ε.

    Συντονίστρια:                       Σ. Δραγκίνη 

1ο Κλασσικό Νηπιαγωγείο:       Β. Αλεξίου

3ο Κλασσικό Νηπιαγωγείο:       Ι. Χριστοδούλου

4o Κλασσικό Νηπιαγωγείο:       Μ. Παπαδοπούλου

2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο:      Ι. Καραγιώργου

                                                   Σ. Χατζηγεωργιάδου

4ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο:      Α. Καλογιαννίδου

                                                    Ι. Σοφιανοπούλου

10ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο:     Ε. Ζησοπούλου

                                                     Α. Ζαφειριάδου