Διδακτικές προσεγγίσεις

 Διδακτικές Προσεγγίσεις

  Η φύση των παιδιών της προσχολικής ηλικίας απαιτεί την προσέγγιση της γνώσης και της μάθησης με διδακτικές μεθόδους που τα ενθαρρύνουν να χρησιμοποιούν τις αισθήσεις και το σώμα τους (για να γνωρίσουν τον κόσμο γύρω τους), να προβληματίζονται γι’ αυτά που συμβαίνουν στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να πειραματίζονται, να επιλύουν προβλήματα (ατομικά και ομαδικά), να εξασκούν τις δεξιότητες τους και να αναπτύσσουν καινούριες. Μέσα σε αυτό το πλαισιο, μια από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία είναι η προσέγγιση project (ή αλλιώς σχέδιο εργασίας). Το project δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να μελετήσουν ένα θέμα που τα ενδιαφέρει σε βάθος. Καθώς διερευνούν το θέμα (π.χ. τα έντομα, τα μέσα μεταφοράς κ.λπ.) τα παιδιά διατυπώνουν ερωτήσεις, συλλέγουν πληροφορίες, χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους, αναπαριστούν με διάφορους τρόπους αυτά που παρατηρούν και μαθαίνουν, συνεργάζονται και καταλήγουν σε συμπεράσματα. Τα θέματα που επεξεργάζονται τα παιδιά διαφέρουν από τάξη σε τάξη, καθώς διαφέρουν και τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες και οι εμπειρίες της κάθε ομάδας.

   Μια άλλη σημαντική μέθοδος «διδασκαλίας» για παιδιά προσχολικής ηλικίας, που εφαρμόζεται στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία του Τ.Ε.Π.Α.Ε. είναι το παιχνίδι. Μέσα από τα διάφορα είδη παιχνιδιού (συμβολικό παιχνίδι, παιχνίδια κίνησης, παιχνίδια με κανόνες κ.λπ.) τα παιδιά μαθαίνουν όχι μόνο να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τα άλλα νήπια αλλά και βασικές έννοιες από διάφορα γνωστικά αντικείμενα (π.χ. μαθηματικά, γλώσσα, φυσικές επιστήμες κ.ά.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ατομικό και ομαδικό ελεύθερο παιχνίδι (π.χ. παιχνίδι στις «γωνιές» της τάξης ή στην αυλή) καθώς καλλιεργεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών και τους δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να διαπραγματευτούν τις σχέσεις τους.