Γενικά

Το υλικό που έχει αναρτηθεί σε αυτή την επιλογή της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς των Πειραματικών Νηπιαγωγείων στο πλαίσιο διαφόρων πρακτικών - εφαρμογών (π.χ. portfolio, συνεργασία σχολείου - οικογένειας κ.λπ.). Πρόκειται για υλικό που έχει δημιουργηθεί, εξ ολοκλήρου, από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, είτε έχει προσαρμοστεί, για τις ανάγκες των Πειραματικών Νηπιαγωγείων, από άλλες πηγές. Το υλικό μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και γονείς τηρώντας τους κανόνες που διέπουν την πνευματική ιδιοκτησία.