Από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό

 Από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό

   Η φιλοσοφία των Πειραματικών Σχολείων στηρίζεται στην αρχή ότι η εκπαίδευση είναι μια δυναμική διαδικασία κατά την οποία οι προηγούμενες εμπειρίες επηρεάζουν τις επόμενες. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου λαμβάνει υπόψη του τις μελλοντικές ανάγκες των παιδιών και στοχεύει στο να θέσει τις βάσεις για περαιτέρω μάθηση σε ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Συγκεκριμένα, στο νηπιαγωγείο τα παιδιά κατακτούν βασικές έννοιες και δεξιότητες γνωστικών αντικειμένων όπως τα μαθηματικά, η γλώσσα, η φυσική αγωγή, τα εικαστικά, οι φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η διαπολιτισμική αγωγή, με αναπτυξιακά κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας (π.χ. με τη μέθοδο project) και μέσα σε ένα πλαίσιο που σέβεται τους ρυθμούς κάθε παιδιού.

   Τονίζεται ότι σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα το νηπιαγωγείο θεωρείται – και αποτελεί – αυτοτελή εκπαιδευτική βαθμίδα. Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας έχουν διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες από αυτά του δημοτικού σχολείου, γι’ αυτό και τόσο το πρόγραμμα όσο και ο χώρος του νηπιαγωγείου οργανώνονται διαφορετικά. Εξάλλου, όπως είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο η άσκηση πίεσης στα παιδιά σε διάφορους τομείς (π.χ. στα μαθηματικά, τη γλώσσα, τη συμπεριφορά κ.λπ.) στο όνομα της καλύτερης προετοιμασίας για το δημοτικό σχολείο όχι μόνο δεν αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα στο γνωστικό επίπεδο, αλλά μειώνει και τα κίνητρα τους για μάθηση.