Άχρηστα υλικά

Χρησιμοποιούμε άχρηστα υλικά και κάνουμε κατασκευές με θέμα «Άνθρωποι και ρομπότ»