Αιτήσεις για κλήρωση στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Θεσ/νίκης

03.05.2012 08:12

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για κλήρωση στα ΠΠΣ είναι από 21/5/2012 έως 31/5/2012.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1) Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού

                                               2) Οφθαλμολογική εξέταση (και από ιδιώτη γιατρό)

                                               3) Οδοντολογική εξέταση (και από ιδιώτη γιατρό) 

                                               4) Φωτοτυπία των εμβολίων από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού

Οι γονείς και οι κηδεμόνες, που υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στην  κλήρωση,  θα βεβαιώνουν με υπεύθυνη
δήλωση  ότι είναι οι κηδεμόνες των υποψηφίων νηπίων και δεν έχουν υποβάλει αίτηση σε άλλο Πρότυπο
Πειραματικό Νηπιαγωγείο.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Ιουνίου 2012 στις 10 το πρωί,  παρουσία γονέων.

—————

Πίσω